UTSTYR / STIGER & PLATTFORMER

Jakttårn er en enkel og grei måte for å drive posteringsjakt. Jakttårnet settes gjerne godt gjemt i skogkanten ved trekkruten til viltet og gjør da det vanskelig for viltet å oppdage jegeren. En av fordelene med jakttårn, er at Jegeren får bedre oversikt over viltet og at man har sikker bakgrunn. Vi selger også løse stiger til eksisterende tårn.