442784 442784 442784

Wildlockmittel Quality Beech Tar Spray

0,5L bøketjære til villsvin og hjort

Varenr: 249299
129,-
-+
5 stk på nettlager
 • 0Butikklager
stk i den fysiske butikken i Sandefjord - Sendes ikke

699 kroner unna å få FRI FRAKT!

BeskrivelseKundeanmeldelserSpørsmål & svarAlternativerSupport
Beskrivelse

Wildlockmittel Quality Beech Tar Spray 0,5L er laget av naturlig bøketjære med veldig intens lukt som oppfattes av villsvin, hjort og rådyr på lange avstander. Denne sprayen er ment for bruk den enkelte jaktdagen.

 

 • Uimotståelig for vilt som villsvin, hjort og rådyr
 • Produsert etter høyeste kvalitetsstandard
 • Effektiv på lange avstander
 • Påføres når du kommer til jaktpost
 • Kommer fra dobbelkokt tjære

 

Bøketjæres på prayboks forsterker lukten av bøketjæren du bruker på jaktpost fra før - for å tiltrekke villsvin og hjort mens du jakter.

 

Denne høykvalitets bøketjære er produsert av bøketrær. Dette produktet er laget som et resultat av produksjon av grillkull. Tjærespray brukes når du kommer frem til jaktområdet eller jaktposten for å forsterke og friske opp duften på tjæreplassene dine.

 

Leveres i en praktisk 500 ml. sprayboks lett å ta med i lommen eller ryggsekken.

 

Hvorfor det er lurt å benytte bøketjære

Det finnes flere forskjellige typer tjære på markedet. Noen tjære er utvunnet fra furutrær eller andre hardtre. Tjære har svært lang tørketid og vil være klissete i 1-6 uker avhengig av tresort, treverkets sugeevne og vær, men den dagen du skal jakte kan du benmytte denne sprayen for å gi en boost den aktuelle dagen.

 

Den uimotståelige lukten tiltrekker seg en rekke viltarter.

 

Mengde og opprinnelse

 • 0,5 liter sprayboks (under trykk)
 • Produsert i Tyskland av Eurohunt GmbH
 • Inneholder Naturlig bøketjære og aceton

 

Advarsel ved kontakt med hud, øyne og vannlevende organismer

 • Inneholder tjære, tre, aceton
 • Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Forårsaker hudirritasjon.
 • Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.
 • Sikkerhetsinformasjon: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Må ikke gjennombores eller brennes, selv etter bruk. Unngå innånding av spray.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 • VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F. Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

 

Brannfarlig

Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

Miljøfare

Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Helsefare

Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Gass under trykk

Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

 

Kundeanmeldelser
Spørsmål & svar
Alternativer
Support