442781 442781 442781 442781

Wildlockmittel Quality Beech Tar 2,5L

Bøketjære til villsvin og hjort

Varenr: 249298
169,-
Ubekreftet 21.12.2022
 • 1Butikklager
stk i den fysiske butikken i Sandefjord - Sendes ikke
Send meg mail når varen er på lager

699 kroner unna å få FRI FRAKT!

BeskrivelseKundeanmeldelserSpørsmål & svarAlternativerSupport
Beskrivelse

Wildlockmittel Quality Beech Tar er 100% naturlig og ufortynnet bøketjære, med veldig intens lukt som oppfattes av villsvin, hjort og rådyr på lange avstander.

 

 • Uimotståelig for vilt som villsvin, hjort og rådyr
 • Produsert etter høyeste kvalitetsstandard
 • Effektiv på lange avstander
 • Påføres hver 3-4 uke
 • 100% naturlig og ufortynnet
 • Kommer fra dobbelkokt tjære

 

100 % naturlig ufortynnet villsvintjære utvunnet fra bøketrær ved produksjon av trekull. Med sin sterke duft lokker denne tjæren effektivt villsvin, hjort og rådyr selv på lange avstander.Ha bøketjæren på utvalgte trær – du vil bli overrasket over hvor effektivt det er. I et område med villsvin kan du påføre denne tjæren på noen stokker, og tjæren vil avgi sterk lukt. Neste gang du sjekker tjæren vil det mest sannsynlig være villsvinehår på tjæren.Kommer i en 2,5-liters plastkanne som veier 3kg.

 

Hvorfor det er lurt å benytte ufortynnet bøketjære

Det finnes flere forskjellige typer tjære på markedet. Noen tjære er utvunnet fra furutrær eller andre hardtre. En ufortynnet tjære har svært lang tørketid og vil være klissete i 1-6 uker avhengig av tresort, treverkets sugeevne og vær.

 

Noen tjæretyper er også fortynnet med kjemikalier som terpentin, parafin eller linolje. Disse er ikke miljøvennlige og fortynnet tjære vil raskt absorberes av treet og tørketiden reduseres betraktelig til kun noen få dager.

 

Tester viser at en naturlig ufortynnet tjære produsert fra bøketrær har best tiltrekkende effekt på villsvin. Andre tjæreprodukter kan selvsagt brukes – men de kommer ikke i nærheten av samme effekt.

 

Den uimotståelige lukten tiltrekker seg en rekke viltarter.

 

Mengde og opprinnelse

 • 2,5 liter som veier 3kg i plastkanne
 • Produsert i Tyskland av Eurohunt GmbH
 • Består at 100% naturlig bøketjære

 

Advarsel ved kontakt med hud, øyne og vannlevende organismer

 • Tjære kan forårsake hudirritasjon.
 • Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
 • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
 • Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.
 • Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.
 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp.
 • VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ta av forurensede klær og vask dem før gjenbruk. Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/ internasjonale forskrifter.

 

Miljøfare

Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Helsefare

Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

 

Kundeanmeldelser
Spørsmål & svar
Alternativer
Support