VÅPEN / LEVER-ACTION

Lever-Action, eller bøylerifler, leveres i forskjellige kaliber.