Kombivåpen

Kombivåpen er allsidige våpen, godt egnet til kombinasjonsjakt hvor en er klar for både fuglevilt på korte hold, og hjortevilt på lengre hold. Leveres som kombirifle og drilling.