UTSTYR / VILTKULTIVERING

Etter forespørsel fra mange kunder, så har vi nå valgt å ta inn tjæreautomater og diverse lokkemidler for villsvin, rådyr, hjort og forskjellige rovdyr. Dette er en meget effektiv måte å lokke inn vilt på, og brukes mye til villsvinjakt.