LADING / TENNHETTER

Valg av tennhette er viktig for sikker hjemmelading. Det finnes en rekke tennhette typer på markedet beregnet for et stort utvalg av kalibere.