GUIDE TIL KJØP AV VÅPEN

Når du har funnet ut hvilket våpen du ønsker å handle på skittjakt.no, kan du få våpenet sendt hjem til deg selv eller hente våpenet i butikken vår i Sandefjord. Har du spørsmål så ta mer enn gjerne kontakt med vår jaktavdeling først, slik at du får den hjelpen du trenger i forhold til valg av våpen, våpentekniske spørsmål eller leveringstider hvis vi ikke har våpenet på lager.

 

Du kan bestille våpenet direkte i nettbutikken og velge om du skal hente selv eller ha våpenet tilsendt. Du kan også bestille våpensøknader i vår nettbutikk, helt gratis, dersom du ikke har umiddelbar nærhet til et Politikammer som har dette. 

 

Slik går du frem for å bestille våpen

 

 1. Bestill våpenet du ønsker på skittjakt.no
   
 2. Send oss original våpensøknad som er ferdig utfylt og godkjent av Politiet. Alle delene til våpensøknaden må sendes til oss i sin helhet (hvit, gul og blå del skal følge med). Du må huske å legge ved en tydelig kopi av gyldig ID (førerkort, bankkort med fargebilde eller pass).
   
 3. Send alt dette i et brev merket med «Våpensøknad» til:

  Skitt Fiske AS "Våpensøknad"
  Nygårdsveien 78
  3221 Sandefjord
   
 4. Når den godkjente våpensøknaden ankommer oss sender vi våpenet til deg og den blå delen av våpensøknaden til deg. Den hvite delen leverer vi direkte til Politiet.

 

Aldersgrenser

På både rifle og hagle er det 18 års aldersgrense. I enkelte tilfeller kan det også gis dispensasjon fra flyte 16 år. For de som skal bruke håndvåpen er aldersgrensen 21 år, uten mulighet for å søke dispensasjon. Skal du kjøpe håndvåpen må du også ha vært aktivt medlem i skytterklubb før en søknad kan innvilges av Politiet.

 

Våpensøknad

For å ha kontroll på hvem som har våpen er det heldigvis en del lover og regler som må overholdes.

 

Det er Politiet/lensmannen som innvilger eller avslår søknadene på våpenet du ønsker å bestille. For å få innvilget en våpensøknad på rifle eller hagle må du dokumentere behovet du har for å eie våpen. Dette kan du gjøre ved å være registrert som jeger eller være aktiv konkurranseskytter. For håndvåpen innvilges kun søknader om du er medlem i skytterklubb for å drive trening og konkurranse.

 

Når du har en godkjent søknad har denne gyldighet på 1 år fra innvilgningsdato. Gyldigheten på søknaden kan forlenges 6 måneder hvis det skulle være lang leveringstid på bestilt våpen. Forlengelsen gjøres hos Politiet før søknaden går ut på dato.

 

Ferdig utfylt våpensøknaden skal sendes til Politiet i det politidistriktet du er registrert i Folkeregisteret.

 

Krav om våpenskap

For å kjøpe våpen må du ha godkjent våpenskap. Politiet godtar bilde av montert våpenskap eller kvittering på at du har kjøpt våpenskap, helst i ditt navn.

 

Gebyr for våpensøknad

Satsene på rettsgebyr for å søke om våpen er som følger:

 

Første gangs søknad: 1.495,-
Påfølgende våpen: 745,-
Søknad om våpendel: 374,-

 

Gebyret betales til politidistriktet der du søker om våpen. Har du spørsmål i forbindelse med innbetalt gebyr eller innsendt søknad kan du ringe 02800 og be om å snakke med våpenkontoret.

 

Slik fyller du ut postene i søknaden til Politiet

 

 1. Fyll inn feltene for politidistriktet du bor i der det er merket med «Til Politimesteren i:».
   
 2. Fyll inn feltene for ditt fulle navn, adresse i forhold til hva som står i Folkeregisteret. Personnummer, fødekommune, nåværende stilling og telefonnummer, både til hjem og arbeid.
   
 3. I feltene for hvilket våpen du skal kjøpe er det nok å fylle inn hvilken type våpen du skal kjøpe, f.eks. hagle O/U, hagle S/S, hagle halvautomat eller pumpehagle og hvilket kaliber. Det er ikke nødvendig å oppgi hvilket merke, modell eller serienummer når du kjøper våpen hos oss som er registrert som forhandler. Skal du kjøpe rifle trenger du heller ikke oppgi merke, modell eller serienummer, men du må oppgi kaliber. Kjøper du brukt våpen av private må alt dette oppgis. Det må også oppgis om våpenet er helautomatisk, halvautomatisk og om det er godkjent for jakt.
   
 4. Under «bruksområde» må du skrive om det skal brukes til jakt eller konkurranse. Sett gjerne opp hvilken type jakt du skal bedrive eller hvilken konkurransegren du skal delta i med våpenet du skal kjøpe. Dersom du er registrert som jeger fra før, skal også jegernummeret fylles ut og du må legge ved dokumentasjon for dette i form av jegeravgiftskortet. Alternativt for konkurranseskyttere skal du legge ved dokumentasjon på medlemskap i skytterlag/klubb.
   
 5. Har du våpenkort fra før skal dette påføres søknaden og hvilket politidistrikt som har utstedt dette.
   
 6. I feltet for andre opplysninger fylles inn dersom søker er under 18 år. Da må også foreldre/verge skrive under i feltet for verge underskrift. Feltet brukes også til opplysninger om hvorfor du søker om samme type våpen som du har fra før.
   
 7. Navn og adresse på forhandler (Skitt Fiske AS, Nygårdsveien 78, 3221 Sandefjord).
   
 8. Merk av for at du har FG-godkjent våpenskap. Dette er et krav for å få kjøpt våpen og må dokumenteres med kjøpskvittering på våpenskap (helst i ditt navn) eller bilde på fastmontert våpenskap.
   
 9. Sett inn sted og dato, samt underskriften din og evt. fra verge om du er under 18 år.

 

Politiet fyller ut om søknaden blir godkjent eller avslått og stempler søknaden. Resten av skjemaet er det vi på skittjakt.no (Skitt Fiske AS) som fyller ut. Dette skjer etter at søknaden har blitt behandlet, stemplet og godkjent. Vanligvis pleier det ikke gå mer enn tre uker før du får svar fra Politiet. Er du heldig søker du i en tid med få søknader og du får svar på bare noen få dager. Søker du på høsten er det nok mange politidistrikt som har noe lenger behandling på søknadene. 

 

Godkjent søknad

Har du fått godkjent søknad så send den til oss med en gang. Når vi har mottatt din godkjente våpensøknad matcher vi denne med din bestilling, fyller inn riktig informasjon om våpenet som gjelder fabrikkmerke, modell og serienummer. Når dette er gjort sender vi deg den blå delen til våpensøknaden. Dette er ditt foreløpige våpenkort du bruker når du skal kjøpe våpen frem til du mottar det originale våpenkortet.

 

Avslag på våpensøknaden

Om du får avslag kan dette være fordi du mangler jegerprøve, ikke lenger er aktiv konkurranseskytter, du er under 18 år eller har kriminelt rulleblad.  Andre særskilte grunner som gjør at du kan få avslag er ikke spesielt spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, stoffmisbruk, alkoholisme. Alle avslag kan ankes til Politidepartementet. 

 

For mer informasjon om å skaffe våpen så ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post. Du kan også lese mer og finne frem til riktig Politidistrikt på https://www.politi.no/tjenester/vapen/.


Skitt jakt!

 

 


Kilder:     

https://www.politi.no/tjenester/vapen/ 
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3918.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-09-09-930?q=forbudte

 

Artikkelen er skrevet av: Lars-Øystein Iversen