621294

Blåtind Lampeolje 1 liter

Avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bru

Varenr: 257873
109,-
-+
15 stk på nettlager
  • 1Butikklager
stk i den fysiske butikken i Sandefjord - Sendes ikke

699 kroner unna å få FRI FRAKT!

BeskrivelseKundeanmeldelserSpørsmål & svarTilbehørSupport
Beskrivelse

BLÅTIND LAMPEOLJE

Lampeoljen gir høy flamme og godt lys i alle typer parafinlamper og parafinbrennere.Lampeoljen avgir ingen lukt, røyk eller sot ved bruk. Kan benyttes både inne – og utendørs. Tåler frost helt ned til –20 minusgrader.

Fareutsagn
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331 IKKE framkall brekning.
P301, P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Kundeanmeldelser
Spørsmål & svar
Tilbehør
Support